Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Om een optimale en rustige sfeer binnen onze praktijk te handhaven voeren wij de volgende huisregels. Wij verzoeken alle patiënten deze regels te respecteren en na te leven.

Persoonlijke gegevens

 • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.
 • Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
 • Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balieassistente kenbaar te maken.
 • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.
 • Neem een recent overzicht van uw medicijnen mee. Bij uw periodieke controle vragen wij er u standaard naar.

Gemaakte afspraken

 • Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen verzoeken wij u ruim van tevoren, danwel tenminste 24 uur van tevoren, de afspraak te wijzigen.
 • Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij gemachtigd om de kosten van de verloren tijd (tot een maximum van 100% van de voorgenomen behandeling) in rekening te brengen, ongeacht de reden van uw absentie.
 • Het niet nakomen van afspraken (bijv. niet tijdig afzeggen of niet verschijnen) kan leiden tot uitschrijving bij Tandheelkundig Centrum Hoge Vught.

Bezoek aan onze praktijk

 • Wij adviseren u 2x per jaar op controle te komen.
 • 1 werkdag voor uw afspraak proberen wij u per mail en/of sms daaraan te herinneren, zorg daarom dat wij in het bezit zijn van het juiste telefoonnummer.
 • Graag op tijd aanwezig zijn i.v.m. de planning van (andere) afspraken.
 • U dient uzelf en familieleden aan te melden bij de receptie, zodat wij weten dat u er bent.
 • In de wachtkamer wordt men verzocht rekening te houden met andere wachtenden; gelieve niet te luidruchtig met elkaar te praten.
 • In beide wachtkamers zijn kapstokken aanwezig om uw jas op te hangen. Persoonlijke eigendommen kunt u mee de behandelkamer in nemen.
 • Mobiele telefoons dienen op trilfunctie te staan, wij verzoeken u in de spreekkamer van de tandarts niet te telefoneren.
 • Agressie en geweld, in welke vorm dan ook, wordt nimmer geaccepteerd en zal leiden tot onmiddellijke uitschrijving.
 • Het niet betalen van de factuur kan leiden tot uitschrijving bij Tandheelkundig Centrum Hoge Vught.
 • Indien u 2,5 jaar of langer niet bent geweest kan dit leiden tot uitschrijving bij Tandheelkundig Centrum Hoge Vught.
 • In het gehele pand geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in onze praktijk