Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Begroting

Wij zijn verplicht u een begroting mee te geven als deze het bedrag van 250 euro overschrijdt. Mocht u ook bij een lager bedrag een begroting willen, dan moet u dit tijdens het consult bekend maken, dan doen wij dat graag voor u.
Een begroting is een zo goed mogelijke schatting van de te maken kosten, gebaseerd op de kennis van dat moment. Mochten zich er tijdens de behandeling complicaties voordoen, dan stellen wij u daar van op de hoogte en bespreken met u de (financiële) consequenties.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een UPT-code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. U kunt de tarieven hier inzien.

Infomedics

Infomedics is een bedrijf dat zijn oorsprong kent via onze beroepsvereniging KNMT. Het versturen en innen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú.

Als Infomedics met uw zorgverzekeraar afspraken heeft kunnen maken, krijgt u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening van de zorgverzekeraar.

Indien Infomedics geen afspraken heeft met uw zorgverzekeraar, ontvangt u van Infomedics de nota met acceptgiro en zij incasseren het geld namens ons. De betalingsvoorwaarden vind u op de achterkant van iedere nota. Als u voor tandheelkunde verzekerd bent, stuurt u de nota, na betaling aan Infomedics, door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen.

Als het totaalbedrag van uw behandeling minder is dan 45 euro, krijgt u altijd een factuur van het volledige bedrag toegestuurd. Dit moet u dan nog zelf indienen. Er is hiervoor gekozen, omdat er anders met kleine restbedragen gewerkt moet gaan worden, wat de kosten van innen erg hoog maakt.

Het is bij Infomedics mogelijk om een hoge rekening in termijnen te betalen. Zij brengen per termijn 4,75 euro in rekening, bovenop de 1% maandelijkse rentevergoeding van het hoofdbedrag. (Rekenvoorbeeld: Een bedrag van 1000 euro dat in 10 maandelijkse termijnen wordt afgelost brengt aan kosten ca. 147,50 euro met zich mee).

Heeft u vragen over de nota? Bel tijdens kantooruren met de Infomedics patiëntenservice, telefoon 0900-4049404 (35 cent per gesprek). Of kijk op www.infomedics.nl