Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Het kan voorkomen dat u vindt dat wij u verkeerd of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Vertel ons over uw probleem

Neem contact met ons op via telefoon of mail. Wij zullen uw probleem doorzetten naar de persoon binnen onze praktijk die zich zal verdiepen in uw zaak. Dit kan de behandelend tandarts zijn, maar ook de praktijkmanager. Veel voorkomende vragen kunnen ook door onze receptioniste beantwoord worden.

NMT-klachtenregeling

De tandartsen van Tandheelkundig Centrum Hoge Vught zijn lid van hun beroepsvereniging; dit betekent dat u gebruik kunt maken van een klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. U kunt uw probleem per brief aan de NMT voorleggen via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.

De regeling biedt twee mogelijkheden:

Bemiddeling

Voordeel van bemiddeling is dat onder leiding van deskundigen van de Regionale Bemiddelings Raad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. De uitkomst van de bemiddeling wordt schriftelijk vastgelegd.

Formele klachtbehandeling

Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de NMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen wordt gevraagd om het probleem toe te lichten. Beide partijen worden schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak of de klacht gegrond of ongegrond is.

Kosten

Aan de bemiddeling of formele klachtbehandeling zijn geen kosten verbonden.