Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Binnen de tandheelkunde zijn er diverse wegen die naar Rome leiden. Soms is dat fijn, maar als u door uw tandarts op een kruispunt gezet wordt en u moet kiezen uit één van die wegen zult u wel willen weten wat voor u de beste route is. Uw eigen tandarts is mogelijk niet objectief in de keuzes die hij u voorlegt; als hij u al een keuze geeft.

De relatie tandarts-patiënt is gebaseerd op vertrouwen, vooral van de kant van de patiënt. De tandarts is overtuigd dat het plan dat hij u geeft ook het beste plan is en hij zal er ook geen moeite mee hebben dat u dat plan aan een onafhankelijke tandarts ter beoordeling aanbiedt.

Tijdens een uitgebreid consult leggen we uw huidige tandheelkundige status vast en brengen uw wensen in kaart. Samen met de gegevens van uw eigen tandarts, denk daarbij aan rontgenfoto’s, gebitsmodellen etc., stellen wij (waar mogelijk) meerdere behandelplannen voor u op en bespreken deze met u en, als u dat op prijs stelt, met uw eigen tandarts.

De kosten voor het opstellen van een 2nd opinion zijn €100,28 (Code C28), u krijgt daarvoor:

Een uitgebreid mondonderzoek met vastlegging van de status van gebit en tandvlees

Beoordeling van uw rontgenfoto’s (deze worden extra in rekening gebracht als de door uw eigen tandarts gemaakte foto’s niet ter inzage zijn voor ons)

Bespreking van de mogelijkheden en onmogelijkheden

Schriftelijk verslag van de 2nd opinion (dit zal worden nagestuurd).

Klik hier om u aan te melden voor een second opinion.

 

Bel ons!076-5719442
Bezoek ons!Brusselstraat 67
4826 NH Breda